4 Ağu 2021

Temsil ve Eşitliği Geliştiriyoruz

Bugünden itibaren tüm İştirak ve Partnerler, Yayıncı Panelinde yeni bir şey görecekler: Yayıncı Topluluk Anketi. Bu anketi doldurarak bize kimliğiniz hakkında çok değerli bilgiler verebilir, Twitch’i daha da kapsayıcı bir yer haline getirmemize katkıda bulunabilirsiniz. Biraz anlatalım. 

Twitch’teki herkesten bahsederken genellikle “topluluk” sözcüğünü kullanıyoruz. Topluluk içinde hemen herkesin ortaklaştığı bazı nitelikler (yayıncıları desteklemek ya da ilgi alanları benzer insanlarla tanışmak gibi) varsa da, esas olan şu ki; her birimiz farklı bir geçmişten, kültürden, yaşam deneyiminden geliyoruz. Ürün ve program tasarımlarımızda kapsayıcılığı artırmak temel önceliklerimizden biri ve bunu gerçekleştirmek için, yayıncının kimliğinin onun Twitch deneyimini nasıl etkilediğini anlamamızı sağlayacak yöntemlere ihtiyacımız var.  

İşte, Yayıncı Topluluk Anketini de bunun için oluşturduk. 

Uluslararası araştırma ve analiz şirketi PSB Insights ile birlikte hazırladığımız anket yayıncının cinsiyeti, ırkı, cinsel yönelimi, engellilik durumu gibi kimliğinin çeşitli yanları hakkında bilgi sağlayacak 7 sorudan oluşuyor. Bu verileri toplayarak, yayıncıların kimliklerinden kaynaklı olarak davranışları, etkileşimleri ve yaşadıkları deneyimlerindeki farklılıkları anlayabilmeyi, herkes için daha güvenli ve eşitlikçi bir deneyim sunacak araçlar yaratıp geliştirebilmeyi, ayrıca program ve inisiyatiflerimizin yelpazenin her yanından yayıncıları destekleyebilmesini amaçlıyoruz.

Bu çabamız sadece yayıncılarımızın kendileri hakkında bilgileri bizimle paylaşması ile meyve verebilir. Bu nedenle, tüm İştirak ve Partnerlerimizi ankete katılmaya davet ediyoruz. Ayrıca, kimliğin son derece mahrem bir alan olduğunun ve bazı yayıncıların kimliklerinin belirli yönlerini açıklamakta tereddüt edebileceklerinin de farkındayız. Öncelikle belirtelim ki, bu anket ile toplanacak bilgiler kesinlikle gizli tutulacaktır. İkincisi, yayıncıdan toplanan veriler sadece yayıncının izin verdiği amaç(lar)la kullanacaktır. Son olarak, yayıncı anketteki soruların tümüne de yanıt verebilir, bazılarına da veya hiçbirine yanıt vermemeyi seçebilir. Dahası, yayıncı gelecekte istediği zaman ankete ulaşıp verdiği bilgileri değiştirebilir veya silebilir.

Diğer haberlerde
5 Ağu 2021

Yerel Abonelik Fiyatlandırması dünyaya yayılıyor

GÜNCELLEME: Yerel abonelik fiyatlandırması Avrupa'daki tüm izleyiciler için devrede.
Yerel Abonelik Fiyatlandırması dünyaya yayılıyor Gönder
30 Tem 2021

Twitch Past-Forward: Twitch'in dününü bugününü ve yarınını kutluyoruz

İster 10 yıldır Twitch topluluğuna dahil olun, ister on dakikadır, ortak tarihimizde müstesna bir yeriniz var.
Twitch Past-Forward: Twitch'in dününü bugününü ve yarınını kutluyoruz Gönder