27 May 2021

Şiddetin Özendirilmesini Önleme

Twitch, yayıncıların seslerinin daha fazla duyulmasına ve izleyici kitlelerini genişletmelerine olanak sağlıyor. Yayıncıların oldukça büyük bir bölümü Twitch’te sağlıklı topluluklar oluşturuyor. Ancak nadiren de olsa, bir kişinin Twitch’i kullanma şeklinin şiddete yol açma riskinin ortaya çıktığı hallerde topluluğumuzun güvenliği için müdahale etmenin gerekli olduğuna inanıyoruz. Bu yılın başlarında Amerikan Kongre Binası’nda yaşanan olaylar sonrasında eski Başkan Donald Trump’ın hesabını süresiz olarak kapatmaya karar verdik. Zira beyanları bazı destekçileri tarafından şiddete çağrı olarak algılanmıştı. Bu tedbiri, hizmetimizin şiddeti özendirmek için kullanılmasını önlemek amacıyla ve Twitch topluluğu ile genel olarak toplumun daha fazla zarar görmesini istemediğimiz için aldık. Ayrıca, gelecekte benzeri bir durumun ortaya çıkması halinde uygun tedbirleri almak ve bu konuda gerekli açıklığı sağlamak üzere politikamızı değerlendirmek ve güncellemek konusunda da kararlıyız. 

Twitch’te hizmetimizi kullanarak nefret davranışları ve şiddetin özendirilmesini kesin bir şekilde yasaklayan kurallarımız var. Ayrıca, bu konudaki yeni politikamız da şiddet yanlısı aşırıcılık veya kitlesel şiddet tehdidi gibi Twitch dışında işlenen ağır suçlara karşı nasıl tedbir aldığımızı ortaya koyuyor. Yine de, politikalarımızın şiddeti özendiren bir dil kullanan tanınmış kişiler için yeterince açık ve etkili olmadığı kanaatine vardık. Bireylerin toplulukları üzerinde fazlasıyla etkili olabildiklerinin ve Twitch’in bu etkiyi büyütmek için kullanılabileceğinin farkındayız.  Bu itibarla, Topluluk İlkeleri’nin “Şiddet ve Tehdit” bölümüne şunları ekledik: 

İstisnai durumlarda, bir kişinin Twitch’i kullanma şeklinin şiddeti kışkırtma olasılığının yüksek olduğuna kanaat getirirsek ilgili hesabı önceden askıya alabiliriz. Olası zarar riskini değerlendirirken söz konusu kişinin diğerleri üzerinde sahip olduğu etkiyi, önceki davranış ve eylemlerinde ne kadar pervasız ve sorumsuz olduğunu (bu davranışlar Twitch’te veya site dışında olabilir), riskin sürüp sürmediğini ve mevcut tehdidin boyutlarını dikkate alırız.

Amacımız, yüksek düzeyde etki sahibi insanların Twitch’i gerçek dünyada şiddeti teşvik etmek için kullanmalarını mutlak surette önlemek. Bu politika istisnai durumlara yönelik olarak hazırlandı ve Twitch yayıncılarının büyük çoğunluğunu veya bu yayıncıların içeriklerini etkilemeyecek. Keza Twitch üzerindeki şiddet ve tehdidi yasaklayan mevcut politikamızı da değiştirmeyecek. 

Bunun Twitch’teki ve Twitch dışındaki topluluklarımızı korumak için zorunlu bir adım olduğuna inanıyoruz. Twitch’te insanların zarar görmesini engellemek ve Twitch’i sağlıklı toplulukların büyüyüp geliştiği bir yer haline getirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız ve bu yolda politikalarımızı ve süreçlerimizi değerlendirmeye devam edeceğiz. 

SSS

Bunun yeni Twitch Dışı Davranış Politikasından farkı nedir?

Bu politika ile Twitch Dışı Davranış Politikasının bir şekilde çakışan noktaları var gibi görünebilir. Temel farklılıklar şunlar: (1) bu politikanın kapsamı belli bir tanınırlığı ve etkisi olan yayıncılarla sınırlıdır, oysa Twitch dışı davranış politikası tanınmışlıklarına veya etki güçlerine bakılmaksızın bütün yayıncıları kapsar; ve (2) bu politika genel olarak şiddete teşvik davranışlarına ilişkindir, oysa Twitch dışı davranış politikasında daha ziyade belirli ihlal davranışları ele alınmaktadır.  

Şiddete teşvik ettiğini düşündüğüm birini nasıl şikayet edebilirim?

Eğer bir hesabın Topluluk İlkelerimizi ihlal ettiğini düşünüyorsanız, hesabın kanal sayfasına gidip video oynatıcının altında yer alan dikey üç nokta simgesine tıklayarak şikayette bulunabilirsiniz. Eylemin nerede gerçekleştiğini (ör. yayın sırasında) belirttikten sonra “Birileri için tehdit edici, zarar verici veya tehlikeye atıcı unsurlar"ı seçmelisiniz.

Bir kişinin etki seviyesini nasıl belirliyorsunuz?

Kişinin hesabının ulaştığı kişi sayısı (Twitch ve diğer hizmetlerde), görevi veya halk arasındaki tanınmışlığı veya bir toplulukta öne çıkma düzeyi gibi bir dizi faktörü dikkate alarak bu kişinin etki düzeyini belirliyoruz. 

Birinin “pervasız ve sorumsuz” olduğunu nasıl tanımlıyor veya belirliyorsunuz?

Sürekli olarak kışkırtıcı bir dil kullanmak suretiyle şiddete kışkırtmak, açık tehdit ifadelerinin kullanılması veya şiddete meyilli aşırılıkçı bir gruba destek verildiğinin ifade edilmesi dahil olmak üzere bir dizi davranışı dikkate alıyoruz. 

Zararın ortaya çıkması riskini nasıl belirliyorsunuz?

Önceliğimiz gerçek hayatta, doğrudan ve fiziksel şiddet eylemine özendirme riskinin oluşup oluşmadığını belirlemek. Sosyal medyada tehdit, söylenen sözlerin şiddet çağrısı olarak algılandığını gösteren kanıtlar ve haber kaynakları gibi bir dizi hususu değerlendirerek riski tespit ediyoruz.

Bu politika kapsamında gerçekleşecek askıya almalar kalıcı mı olacak?

Yaptırımın süresine vaka bazında karar vereceğiz.

Diğer haberlerde
1 Haz 2021

LGBTQIA+ Pride Twitch'te her yerde.

LGBTQIA+ yayıncılar Twitch'te her yerde. Buradalar...
LGBTQIA+ Pride Twitch'te her yerde. Gönder
26 May 2021

Siz ve topluluğunuz için 350'den fazla yeni etiket geliyor

Siz ve topluluğunuz için 350'den fazla yeni etiket geliyor Gönder