7 Nis 2021

Twitch Dışı Ağır Suçlara Karşı Eylem Planımız

Twitch topluluklarının güvenliğini artırmak üzere güncellediğimiz Nefret Davranışı ve Taciz Politikamız Ocak ayında yürürlüğe girdi. Bu değişikliklere henüz aşina değilseniz, yeni politika nefret ve tacize karşı daha net ve tutarlı bir tutum alıyor ve Twitch’te neyin kabul edilebilir olup neyin olmadığına ilişkin daha berrak bir kavrayış sunuyor. 

Bugün, Twitch dışında gerçekleşen fakat topluluklarımızı etkileyen ağır suçları nasıl ele alacağımıza açıklık getirmek istiyoruz. 

Mevcut ilkelerimize göre, Twitch servisleri dışında (yani sosyal medyada, diğer internet mecralarında ve hatta internet dışında) işlenmiş bile olsa, Twitch topluluğunun üyelerine yönelik nefret ve taciz suçlarının faillerine, bu suçun açık ve kesin kanıtlarla doğrulanması durumunda yaptırım uygulayabiliyoruz. 

Şimdi, Twitch dışında işlenen suçlara karşı yaptırım konusundaki yaklaşımımızı güncelleyerek kapsamını genişletiyoruz. Yeni politikada bunu iki kategoride ele alıyoruz: 

Birinci kategori: Diyelim, bir kullanıcı hem Twitch’te hem de Twitch dışında tacize uğradı. Bu durumda, Twitch üzerinde gerçekleşen olay ile bağlantılı olarak Twitch dışında gerçekleşen kanıtlanabilir davranış ve beyanları dikkate alıyoruz. Örneğin, Twitch’te bir canlı yayında gerçekleşen bir taciz olayına ilişkin şikayeti değerlendirirken bununla bağlantılı olarak veya bunun devamı niteliğinde Twitter’da meydana gelen tacizi de şikayet halinde göz önünde bulunduruyoruz.Twitch dışı suçlara ilişkin mevcut politikamız çoğu durumda bu şekilde çalışıyor ve bunu değiştirmeyi düşünmüyoruz. 

İkinci kategori: Yeni durumda, Twitch topluluğuna karşı önemli güvenlik tehdidi oluşturan ağır suçlara karşı, bu eylemler tümüyle Twitch dışında gerçekleşmiş bile olsa yaptırım uygulayacağız. Bu tip suçlar arasında şunlar sayılabilir: 

  • Ölümcül şiddet ve şiddet yanlısı aşırılık
  • Terörist faaliyetler veya teröre eleman kazandırma
  • Açık ve/veya yakın kitlesel şiddet tehdidi (örneğin, bir insan grubuna, etkinliğe veya insanların toplandığı bir yere yönelik saldırı tehdidi).
  • Bilinen bir nefret grubunun lideri veya üyesi olmak
  • Rızaya dayanmayan cinsel eylem ve/veya cinsel saldırıda bulunma veya böylesi eylemlere iştirak etme
  • Çocuklara karşı cinsel taciz ve istismar ve küçük yaştaki kişilerle ilgili cinsel içerikli materyallerin teşvik edilmesi/dağıtımı
  • Twitch topluluğunun fiziki güvenliğini bariz ve doğrudan tehlikeye atacak, örneğin bir Twitch etkinliğine yönelik saldırı tehdidi gibi eylemler
  • Personeli de dahil olmak üzere Twitch’e yönelik açık ve/veya yakın tehdit

Bu sayılan davranışlar, yaptırıma konu olacak ağır fiziksel ve psikolojik şiddet suçlarından sadece bazıları. Politikanın kapsamına giren ağır şiddet, taciz ve istismar suçlarının tümünü burada sıralamak mümkün değil. 

Twitch dışında gerçekleşen suçlara karşı yaptırım uygulamak hem bizim için hem de genel olarak sektör için yeni bir yaklaşım, ama hem bizim olması gerektiğini düşündüğümüz hem de geri bildirimlerinizden anladığımız kadarıyla sizin arzuladığınız yaklaşım bu. Bu yaklaşım bir yanıyla politikamızın sınırları konusunda açık ve net olmayı gerektiriyor. Şimdilik, tümüyle Twitch dışında işlenen suçlardan yukarıda saydığımız iki kategoriye girmeyenlere yönelik inceleme ve yaptırım gücümüz yok. Fakat bu devam eden bir süreç ve her zaman olduğu gibi nihai hedefimiz Twitch’i herkes için daha güvenli hale getirmek. 

Bu politika yeni olsa da, eskiden beri Twitch dışında işlenen ağır suçlara karşı çeşitli yaptırımlar uygulamaktayız, fakat şimdiye kadar ayrıntıları ve sınırları belli bir yaklaşımımız yoktu. Bu tür soruşturmalar son derece karmaşık olup, sonuca bağlanması hayli zaman, kaynak ve çaba gerektiriyor. Kullanıcıların Twitch üzerindeki davranışlarına ilişkin verilere erişimimiz var ve bu da Twitch’te meydana gelen ihlalleri görece kısa zamanda inceleyip sonuca bağlamamıza olanak sağlıyor. Öte yandan, Twitch dışında gerçekleşen olayları soruştururken ağırlıklı olarak kolluk güçlerinin ve diğer servislerin paylaşacağı verilere ihtiyaç duyuyoruz.

Bu gibi durumlarda mümkün olduğunca kapsamlı ve etkili bir soruşturma yürütebilmek üzere kendi ekibimizin çabalarına destek olarak saygın bir üçüncü taraf soruşturma kurumu ile iş birliği yapıyoruz.  

Bu kurum, cinsel ayrımcılık veya saldırı suçları da dahil çeşitli suçlarla ilgili iş yeri ve kampüs soruşturmalarında uzmanlaşmış deneyimli bir hukuk firması. Bu tür vakalarda geniş bir deneyime sahipler ve yürüttükleri soruşturmalarda tüm taraflara karşı saygı ve duyarlılıkla yaklaşıyorlar. Bu iş birliği, Twitch dışı suçlara ilişkin şikayetleri daha titiz ve etkin bir şekilde ele alıp hızlıca sonuca bağlamamıza olanak sağlayacak. Ayrıca, hassas, gizli soruşturmaların yürütülmesi ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği konusunda kapsamlı bir eğitimden geçmiş iç güvenlik ekibimizin boyutunu da büyüttük.

Buna ek olarak, Twitch topluluğunun bir üyesi tarafından Twitch dışında işlenen yukarıdaki kategorilerdeki ağır suçlara ilişkin şikayetler için özel bir e-posta adresi oluşturduk. Bu e-posta adresi OSIT@twitch.tv. Bu adrese gönderilecek her türlü bilgi gizli olarak değerlendirilecek ve gerek Twitch soruşturma ekibinden gerekse de iş birliği yaptığımız kurumdan sınırlı sayıda kişi ile paylaşılacak. Twitch olarak bizim yapacağımız soruşturma ve yaptırımların kolluk kuvvetlerinin müdahalesi veya diğer güvenlik süreçlerinin yerine geçmesini amaçlamadığımızı özellikle vurgulamak isteriz. Unutmayın ki, bu gibi suçlarla karşılaşıldığında yapılması gereken ilk şey yasal mercilere başvurmaktır.  

Twitch üzerinde gerçekleşen diğer suç ve ihlaller için ise yapılacak en iyi şey Twitch şikayet aracını kullanarak ayrıntılı bir şikayette bulunmaktır. Güvenlik ekibimiz bu şikayetleri titizlikle inceleyecektir.  

Güçlü bir topluluğun güven üzerine inşa edilebileceği bilinciyle, işlenen suç ve ihlalleri kapsamlı, duyarlı ve etkin bir şekilde soruşturmak için son derece titiz bir usul izliyoruz. Twitch dışı suçlara yönelik yaptırım kararlarımızı suça ilişkin link, ekran görüntüsü, video, röportaj, polis dosyası veya benzeri işlemler gibi, güvenlik ekibimiz veya iş birliği yaptığımız üçüncü taraf soruşturmacılar tarafından doğrulanmış kanıtlara dayandırıyoruz. 

Bu meselelerin hassasiyeti gereği, soruşturmanın sonucuna ilişkin yalnızca olayın taraflarına bilgi veriyor, bunu herkese açık olarak paylaşmıyoruz. Hal böyleyken, politikamız ve sınırları konusunda daha en başından itibaren açık olmak istiyoruz. Üçüncü taraf soruşturmacıların olaya dahil edilmesinin sinir bozucu olabileceğinin farkındayız, fakat bundaki amaç olayın tüm taraflarının haklarının, gizliliğinin ve mahremiyetinin korunması ve soruşturmanın salahiyetle yürütülmesidir. Nihayetinde, bu adımları atmaktaki esas amacımız Twitch’te kullanıcılara güvenli, kapsayıcı, farklılıkları kucaklayan, pozitif bir ortam sağlayabilmektir.

SSS:

Bu yeni politika diğer ağır suçları neden kapsamıyor?

Bu tür vakaların, özellikle tümüyle Twitch dışında gerçekleşmişse, soruşturulması ve doğrulanması son derece zor. Bu nedenle, politikamız topluluğumuzun güvenliğini tehdit eden suç ve davranışlara odaklanıyor. Diğer internet sitelerinin çoğu bu tür durumlarla hiç ilgilenmiyor; biz ise ilk günden bu yana deneyim ve bilgi biriktirdikçe burlara yönelik tutumumuzu kademeli olarak geliştirmeye çalışıyoruz. Topluluğumuzu daima güvende tutmak için çalışıyoruz ve bu güncelleme de bu kapsamda çok önemli bir adım. Topluluğumuza yönelik bariz fiziksel güvenlik tehdidi oluşturan suçları öncelikle ele alıyor ve bu tehdit ortaya çıktığında etkin müdahale kapasitemizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun topluluğumuzun güvenliği için çok önemli olduğuna inanıyoruz, fakat öncelikle bu tür vakaları kapsamlı ve etkin bir şekilde ele alabildiğimizden emin olmak istiyoruz. 

Gizliliği nasıl garanti edeceksiniz?

Bu tür durumlara müdahale eden güvenlik ekibimiz ve iş birliği yaptığımız üçüncü taraf soruşturmacılar gizliliğin korunması konusunda gerekli eğitimlerden geçmişlerdir. OSIT@ e-posta adresiyle paylaşılan her türlü bilgiye erişim, hassas materyal ve belgeleri işlemede uzman eğitimli profesyonellerden oluşan çok küçük bir grup ile sınırlı olacaktır. 

Takma isimlerle yapılacak asılsız ihbar ve şikayetlere karşı nasıl önlem alacaksınız?

Güvenlik müdahale ekibimiz kullanıcıların şikayetlerinde sunulan delilleri araştırıp doğrulama konusunda eğitim almışlardır. Bir olaya ilişkin delillerin geçerliliği ekibimiz veya üçüncü taraf soruşturmacılar tarafından şüpheye yer bırakmayacak şekilde doğrulanmadıkça herhangi bir yaptırım kararı alınmayacaktır. Ayrıca, çok sayıda ciddiyetsiz şikayette bulunan veya başkalarını buna teşvik eden hesaplar da askıya alınacaktır.

Bir Twitch çalışanı hakkında şikayette/ihbarda bulunmak istersem bu nasıl olacak?

Güvenlik müdahale ekibimiz Twitch çalışanlarının da adının karıştığı hassas ve gizli soruşturmaları yürütebilecek yetkinliğe ve araçlara sahiptir. Ayrıca, bu konuda gerektiğinde üçüncü taraf soruşturmacılardan da yardım alınacaktır. Twitch’te gerçekleşen ihlalleri şikayet etmek için en iyi yöntem kullanıcı şikayet aracıdır. Bununla birlikte, personelimizle ilgili OSIT@ e-posta adresine gönderilen ihbar ve şikayetler de dikkate alınacaktır.

Twitch’te tacize uğradığımda bununla bağlantılı Twitch dışı tacize ilişkin kanıtları da dikkate alacak mısınız?

Evet. Twitch dışında gerçekleşen ve kanıtlarla doğrulanabilen suç veya beyanları, Twitch’te gerçekleşen bir olayla bağlantılı ise veya özel olarak bir Twitch kullanıcısına yönelikse, dikkate almaya devam edeceğiz.

Soruşturma altında olup olmadığımı bilecek miyim?

Bazı durumlarda, gerekli ve uygun ise ilgili tarafları bilgilendireceğiz. Ancak, yasa dışı davranışlarla ilgili durumlarda, delillerin karartılmasına yol açabileceği için, ilgili kişiye bilgi vermemiz mümkün olmayabilir.  

Ben soruşturma altındayken hesabıma karşı herhangi bir işlem yapılacak mı?

Soruşturmamız tamamlanana kadar kullanıcının hesabına karşı herhangi bir işlem yapılmaz. Soruşturma sonucunda kişinin suçu sabit görülürse hesaba karşı yaptırım uygulanır. 

Diğer haberlerde
20 May 2021

Twitch'te Dünya Erişilebilirlik Farkındalık Gününü kutluyoruz

Twitch'te Dünya Erişilebilirlik Farkındalık Gününü kutluyoruz Gönder
2 Mar 2021

Topluluğumuzu Güvende Tutuyoruz: Twitch 2020 Şeffaflık Raporu

Topluluğumuzu Güvende Tutuyoruz: Twitch 2020 Şeffaflık Raporu Gönder