9 Ara 2020

Yeni Kötü Davranış ve Taciz Politikamız karşınızda!

Güncelleme tarihi 16 Aralık 2020

Her gün milyonlarca insan tutkularını ve becerilerini paylaşmak, favori yayıncılarını desteklemek ve arkadaşlarıyla bağlantı kurmak için Twitch’te bir araya geliyor. Twitch’teki topluluklar çeşitlidir ve hızla büyür. Dünya genelindeki hemen hemen her ilgi alanını, geçmişi ve dili temsil eder. Biz gelişme gösterdikçe, tüm yayıncıların ve tüm toplulukların Twitch’te güvenli bir şekilde bir araya gelebilmelerini sağlamak için politikaları yeniden gözden geçirmek ve güncellemek gerekir. 

Nefret Davranışı ve Taciz Politikamızda değişiklikler yaptık. Güncellenen politikamız, 22 Ocak 2021’de yürürlüğe girecek ve bu tarihten itibaren oluşturulacak içerikler yeni kurallara tabi olacak. 

Toplumu daha iyi korumayı amaçlayan söz konusu bu değişiklikler, cezalandırıcı değildir; bu nedenle, yapılan değişiklikleri anlamak için yeterli zamanınız olmasını sağlamak amacıyla güncel politika yürürlüğe girmeden önce bunları paylaşıyoruz. Bu eğitim dönemi boyunca, Güvenlik ekibimiz mevcut ilkeleri kullanarak içeriği yönetmeye devam edecek. Politikadaki herhangi bir değişikliğin, yeni dili okumak ve bunun davranışınızı nasıl etkileyebileceğini düşünmek için zaman ayırmanızı gerektirdiğini anlıyoruz ve Twitch’i herkes için daha güvenli hale getirmek amacıyla birlikte çalışırken sağladığınız desteğiniz için minnettarız.

Neden Şimdi?

Twitch’teki pek çok kişinin (özellikle kadınlar, LGBTQIA+ topluluğu üyeleri, Siyahlar, Yerliler ve beyaz olmayanlar) ne yazık ki, hizmetimiz de dahil olmak üzere çevrimiçi ortamda fazlasıyla taciz ve istismara maruz kalmaya devam ettiğini biliyoruz. Bu bariz bir şekilde kabul edilemez olmasının yanı sıra, Twitch üzerinde oluşturduğumuz topluluğa da zarar veriyor ve onu takip etmek isteyen herkes için bir kariyer olarak yayın yapmanın uzun vadeli uygulanabilirliğini tehdit ediyor. 

Her gün harika içerikler oluşturmak ve toplulukları için hoş ortamlar hazırlamak için çabalayan Yayıncılarımızla inanılmaz derecede gurur duyuyoruz. Irk, cinsiyet veya diğer korunan özellikler nedeniyle tacize maruz kalınması kabul edilemez ve Twitch’te de kesinlikle yasaktır. 

Nefret ve tacize karşı daha net ve tutarlı bir tavır sergilemek ve Twitch’te neyin kabul edilebilir olup neyin kabul edilebilir olmadığını size daha iyi anlatmak için yeni politikayı geliştirdik. Nefret davranışı ve taciz her zaman yasaklanmıştır, ancak bu kategorilerde yer alan davranışları açıklayan daha fazla ayrıntı ekledik. Politikanın pratikte nasıl uygulandığını anlamanıza yardımcı olacak belirli örnekler de ekledik. 

Bu politika, topluluğumuzdaki kapsamlı araştırmaları ve Güvenlik Danışma Konseyimizin yanı sıra alanlardaki endüstri uzmanları ile yapılan istişarenin ve aylar süren bir sürecin sonucudur. Ayrıca, ekstrem durumları ve açıklama fırsatlarını belirlemek için geçmiş vakaların incelemesinden de büyük ölçüde yararlandık. Geçmişte bu politikaları nasıl uyguladığımızı anlamak, ortak kafa karışıklıklarını değerlendirmemize ve yaptırım tutarlılığını artırmamıza yardımcı oldu. 

Politikadaki Yenilikler

Ayrıntılı bilgi sağlayabilmek adına politikayı üç bölüme ayırdık: Taciz, Nefret Davranışı ve Cinsel Taciz ve bunların her biri için temel çıkarımları gözden geçireceğiz. 

Niyetiniz incitmek veya zarar vermek olmasa bile, sözler ve eylemlerin bir anlamı ve etkisi vardır. Davranış veya yorumlarınız onları rahatsız etmese bile topluluktaki diğer kişiler onların rahatsız olduğunu düşünebilir. Yeni politika uyarınca Güvenlik ekibimiz, yalnızca algılanan amaca dayandırmak yerine bir davranışın kötüye kullanım olup olmadığını ve ilkelerimizi ihlal edip etmediğini belirlemek için ifadelerin veya eylemlerin içeriğine bakacaktır. 

Bunun bir sonucu olarak, bazı taciz türleri de dahil olmak üzere bazı alanlara ilişkin değerlendirmemiz, hedeflenen kullanıcı veya bir mod ekibinden gelen kanal zaman aşımları, banlamalar veya raporlar dahil olmak üzere, bir davranışın istenmeyen olduğuna dair belirtilere dayanabilir. Bu bize, insanları bazı topluluklarda kabul edilen iyi yönlü veya rekabetçi sohbetler konusunda cezalandırmamamız için gerekli içeriği sağlayacaktır. Bununla birlikte, bir karara varmak için hem bildirimi yapan kişinin bakış açısını hem de incelenen içeriği değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu değişikliklerin genel yaptırım tutarlılığını iyileştirmesini bekliyoruz, çünkü bu değişiklikler inceleme sürecinde öznelliği azaltıyor.

Taciz 

Taciz, bir topluluğa veya yayına sekte vurmak, zarar vermek veya ele geçirmek için tasarlanmış dikkat çekme davranışları yoluyla hedeflenen saldırıları kapsar. İnsanlar, kişisel saldırılar, fiziksel zararın teşviki ve kötü niyetli saldırılar dahil olmak üzere pek çok şekilde tacize uğrar. Twitch’te tacize izin vermeyiz ve hizmetimizde bunun için gerekli önlemleri alacağız. Kullanıcıların, arkadaşlarına ve topluluklarına kendilerini doğal bir şekilde ifade etmelerini ve bu etkileşimlerin taciz olarak yanlış tanımlanabileceğine dair endişe duymamalarını sağlamak istiyoruz. Bir davranışın kötüye kullanım sınırını aştığını düşünüyorsanız, gerekli adımları atmamız için gereken içeriği elde etmemiz için bir davranışın istenmeyen davranış olduğunu belirtmek amacıyla bildirim özelliğimizi kullanmanızı veya kanal düzeyinde gerekli adımları atmanızı öneririz. Bildirimlerinizi önemsiyoruz ve her rapor incelenmek üzere Güvenlik ekibi üyemize gönderiliyor. 

Dahası, bu güncel politikadaki değişikliklerin birçoğu, çoktandır devam eden politikamızın belirli yönlerini daha net ve anlaşılır hale getiriyor. Örneğin, aşağıdaki davranışlar kesinlikle yasaktır: 

  • Yazılı kanıtlara dayanan bir şiddet trajedisinin kurbanının bir kriz aktörü olduğunu veya yalan söylediğini iddia etmek
  • Birilerini başka bir kişiyi DDoS, hack, doxx veya swat yapmaya teşvik etmek
  • Başka bir kişinin Twitch dışında sosyal medya profillerine kötü niyetli baskınları teşvik etmek

Daha fazla örnek için, Topluluk İlkelerini ve Taciz hakkındaki Daha Fazla Bilgi Edinin makalemizi inceleyebilirsiniz.

Nefret Davranışı

Saldırı kimlik özelliklerine yönelik olduğunda taciz, nefret davranışı haline gelir. Aşağıdaki kimlik temelli niteliklerin korunan özellikler olduğunu düşünüyoruz: Irk, etnik köken, ten rengi, sınıf, ulusal köken, göçmenlik durumu, din, cinsiyet, toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, engellilik, ciddi tıbbi durum ve gazilik durumu. Küresel topluluğumuzla gelişme gösterdiğimizden ve yeterince temsil edilmeyen gruplar için yeterli koruma sağladığımızdan emin olmak için bu listeye sınıf, ten rengi ve göçmenlik durumunu da ekledik.

Hangi davranışların sınırı aşacağını daha iyi anlayabilmeniz için daha fazla ayrıntı ekledik. Örneğin, nefret söylemi ve sembolleri kesinlikle yasaklanmıştır ve nefret gruplarını, nefret gruplarına üyeliği ve nefret grubu propagandasının paylaşılmasını yasaklayan açık bir dil ekledik. Ayrıca, açık bir şekilde eğitim bağlamında kullanılmadıkları sürece siyah/kahverengi/sarı/kırmızı yüzleri özellikle yasakladık. Bunlar yeni değil, ancak yeni ilkeler standardı herkes için daha net hale getirecek. Yasaklı davranışlarla ilgili daha fazla örnek için Kötü Davranışlar hakkındaki Daha Fazla Bilgi Edinin makalemizi okuyun. 

 Ayrıca aşağıdaki değişiklikler de not edilmelidir: 

  • İfadeler, Twitch’te birbirimizle kurduğumuz iletişimin önemli bir parçasıdır, ancak kötü amaçla kullanılabilir. Bu nedenle, sohbette ek metin kullanılmasa bile ifade kombinasyonları bu politikaya tabi tutulacaktır. 
  • ABD’deki kölelik ve beyaz üstünlükçü gruplarla tarihi ve sembolik ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda, Konfedere bayrağının sergilenmesi yasaktır. 

Cinsel Taciz

Twitch’te cinsel taciz kesinlikle yasaklanmış olsa da, topluluğumuzdan ilkelerimizin cinsel içerikli taciz davranışlarını yeterince açıklamadığını duyduk. Bu güncellemeyle cinsel tacizi kendi kategorisine ayırdık ve nesneleştirme veya taciz edici davranışa çok daha düşük bir tolerans uyguladık.

Önemli değişiklikler şunları içerir:

  • Olumlu veya övgü içerikli olduğunu düşündüğünüz bir şekilde bile, birinin algılanan çekiciliği hakkında tekrar tekrar yorum yapmak, istenmeyen bir duruma işaret ediyorsa yasaktır (örn; son vermeniz istenmişse, zaman aşımına uğramışsa veya kanal tarafından yasaklanmışsa)
  • Herhangi birinin cinselliği veya fiziksel görünümü hakkında müstehcen veya açık seçik yorumlarda bulunmak yasaktır. Kamuya mal olmuş kişiler için bir istisna uygulamadığımızı unutmayın
  • Çıplak görüntülere veya videolara istenmeyen/istenmemiş bağlantılar göndermek yasaktır

Bu, Twitch için güvenlik vizyonlarımızı tanımaya yönelik başka bir adımdır. Hala yapacak çok işimiz olduğunun farkındayız ve bunu en doğru şekilde yapmak için gerekli zaman ve kaynaklara yatırım yapmaya kararlıyız. Ayrıca, Twitch’i daha iyi hale getirmeye yönelik bu ortak taahhütte bize katıldığınız ve yol boyunca bize geri bildirim sağladığınız için size ve topluluğa minnettarlığımızı da bildirmek istiyoruz.

Daha fazla bilgi edinmek için

Bu yeni kurallar 22 Ocak’ta yürürlüğe girmeden önce ihtiyaç duyduğunuz bilgileri edindiğinizden, sorularınızı sorup yanıtlarınızı alarak konuyu kafanızda netleştirdiğinizden emin olmak istiyoruz. Bu sebeple, söz konusu değişikliklerin ayrıntılarını anlatıp bunlarla ilgili sorularınızı yanıtlamaya çalışacağımız üç canlı etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinliklere canlı olarak katılamazsanız da istediğiniz zaman izlemek üzere VOD’larına da erişebileceksiniz. 

11 Aralık Yayıncı Eğitim Kampı: Politikaya Yakından Bakış

10:00 PT, /CreatorCamp

“Yayıncı Eğitim Kampı” olarak adlandırılsa da tüm Topluluk davetlidir! Temel politika değişiklikleri hakkında canlı bir tartışma için bize katılın. Ayrıca sohbetteki soruları da yanıtlayacağız. 

16 Aralık: Politika ve Yaptırımları Üzerine

10:00 PT, /twitch

Twitch’te güvenliği, bu yeni politikaya ilişkin hedeflerimizi tartışacağız ve sohbetten gelen soruları yanıtlayacağız. 

20 Ocak: Başından Beri Sık Sorulan Sorular

12:00 PT, /CreatorCamp

Politikanın duyurulmasından bu yana sık sorulan soruların bir özetini yapmak için Yayıncı Eğitim Kampı aşamasına döneceğiz ve uygulama başlamadan önce son soruları sorma fırsatı sunacağız. 

Yeni politikamızı buradan inceleyebilirsiniz**.**

SSS:

Politikanın bazı bölümleri daha sıkı hale gelmiş. Yeni politika ile ihlallere uygulanan yaptırımlar ağırlaşıyor mu?

Yeni politikada öncekinde bulunmayan bazı davranışları ele alıyoruz. Ayrıca, güncellenen ilkelerde, ihlale konu eylem ve söylemlerin ağırlığına göre uyarlanmış farklı yaptırımlar ve benzeri ayrıntılar da bulunuyor. Sonuç olarak, nispeten hafif ihlal davranışları veya gündelik konuşma dili olarak kabul edilebilecek söylemler için uyarı ve hafif yaptırımlar öngörülürken, daha ağır, kötü niyetli veya çok ağır ihlal niteliği taşıyan eylem ve söylemlere daha ağır yaptırımlar getiriliyor. Çok ağır ihlal hallerinde sorumlu kişi ilk seferde uyarısız süresiz askıya alma cezasına çarptırılmaya devam edecek. Genel olarak, bu politika değişikliği ile ihlal eylem ve söylemlerinin ağırlıklarına göre daha adil, ölçülü ve dengeli bir şekilde cezalandırılmasını amaçlıyoruz.

Yeni kurallar yürürlüğe girmeden önce de uyarı verecek misiniz?

Güvenlik ekibimiz, 22 Ocak’a kadarki dönemde, aldığı şikayetleri mevcut politika ve kurallara göre ele alıp değerlendirmeye ve gerek gördüğünde yaptırım uygulamaya devam edecek. Bu süreçte, yeni politikaya göre yaptırım veya uyarı cezaları uygulanmayacak. Bu sebeple, yeni kurallar yürürlüğe girene kadar ilgili tüm belgeleri okuyup değişikliklerin içeriğini anlamanızı ve yeni kurallar hakkında bilgi sahibi olmanızı bekliyoruz. Yeni politika hakkında sorularınız varsa, canlı oturumlarımıza katılmanızı öneririz. Bu oturumların hepsinde soru/cevap bölümleri olacak. Ayrıca, blog yazımız da 22 Ocak’a kadar topluluktan gelen ek sorularla güncellenecektir. 

Yeni yaptırımların uygulamasını niye erteliyorsunuz? O zamana kadar kötü davranışlara izin vermek anlamına gelmiyor mu bu?

Mevcut Topluluk İlkelerimizde genel ihlal davranışlarının pek çoğu zaten ele alınıyor. Politika değişikliğini topluluğumuzun güvenliğini daha da geliştirmek için yapıyoruz, ille de birilerini cezalandırmak için değil. Bu politika değişikliğinde pek çok yeni ayrıntı bulunduğunu dikkate alarak, topluluğumuza yeni kuralları iyice öğrenip anlamaları ve varsa sorularını sorup yanıtlarını alabilmeleri için yeterli süre tanımak istiyoruz. Bu ilave sürede net olmayan noktaları açıklığa kavuşturarak Yayıncılarımızın ve topluluğumuzun kazara kuralları ihlal etmesini önleme şansımız olacak. Bu süreçte, güvenlik ekibimiz de mevcut kuralları uygulamaya, nefret söylemi ve tacizkar içerik ve davranışların Twitch’ten uzak tutulması için çalışmaya devam edecek. 

Yeni kural değişiklikleri eski içerikleri nasıl etkileyecek? 

Yeni ilke ve kurallar geçmişe yürümeyecek, yani yalnızca 22 Ocak 2021 ve sonrasında oluşturulacak içeriklere uygulanacak. Ama elbette hatalar olabilir. Oluşturulduğu tarihte yürürlükte olan kurallara uygun olan bir içerikten dolayı yeni kurallar kapsamında yaptırıma uğradığınızı düşünüyorsanız lütfen itirazda bulunun. Güvenlik ekibimiz bu itirazı mutlaka dikkate alacak ve inceleyecektir. 

Askıya almanın süresini nasıl belirliyorsunuz?

Belli yaptırımları herkese açık olarak uygulamasak da, bu yaptırımlar ihlalin ağırlık derecesi, tekrar edip etmediği, ve ihlalde bulunan kullanıcının yaptırım geçmişi gibi bir dizi faktöre göre belirlenir. Uyarıdan 24 saat ila 30 gün arasında askıya almaya kadar çeşitli yaptırımlar var. Mükerrer ağır ihlal durumlarında veya ilk kez bile olsa çok ağır ihlal hallerinde herhangi bir uyarıda bulunmadan hesap süresiz olarak kapatılır.

Kurallar kapsamında küfür veya karalama olarak değerlendirilebilecek bazı kelime veya ifadelerin belli hallerde kullanılmasına izin verileceğini söylüyorsunuz. Bunun anlamı nedir? Hangi kelime ve ifadelerin bu kapsama gireceğini nasıl belirleyeceksiniz?

Küfürvari olarak görülebilecek bazı söz ve ifadelerin belli sosyal grup veya topluluklarda gündelik dile dahil olduğunu ve karalama anlamı taşımadan kullanıldığını kabul ediyoruz. Bu söz ve ifadeler geleneksel olarak sosyal/kültürel kimlik ve aidiyetlere ilişkindir ve Twitch olarak herhangi bir kişinin sosyal/kültürel aidiyetini veya kimliğini belirleyecek durumda değiliz. Kültürel çeşitlilik ve kapsayıcılık konularında uzman akademisyenlerden aldığımız görüş ve öneriler ışığında, Twitch’te belli toplulukları yabancılaştırmamak ve ifade özgürlüğünü kısıtlamamak adına, bazı hallerde küfür/karalama olarak görülebilecek kimi söz ve ifadelerin kullanımına izin verme kararı aldık. Bununla birlikte, bu küfürvari söz ve ifadelerin de açık bir şekilde nefret söylemi ve hakaret amacıyla kullanımını kesin bir şekilde yasaklıyoruz. Bunun kusursuz bir çözüm olmadığının farkındayız fakat Twitch’in kapsayıcılığını korumak için şimdilik en iyi seçeneğimiz bu. 

Bir şeyin nefret sembolü olup olmadığını nasıl belirliyorsunuz?

Nefret sembolleri dediğimizde, nefret ideolojilerini yaymak veya bir takım özellikleri üzerinden diğerlerini aşağılamak için kullanılan amblem, simge, jest ve hareketleri kastediyoruz. Bunlar arasında, Nazi Partisi, beyaz ırkçı gruplar ve diğer nefret grupları sayılabilir. Şikayet edilen içeriğin Topluluk İlkelerimizi ihlal edip etmediğini değerlendirirken söz konusu sembolün kullanıldığı bağlamı da dikkate alıyoruz. Bu sembollerin özellikle eğitim amaçlı olarak gösterilmesi ve tartışılmasına veya tarihsel konulu oyunlarda kullanımına izin veriyoruz fakat bu bağlamın şüpheye yer bırakmayacak kadar açık olması gerekiyor. Ayrıca, geliştirici tarafından oluşturulan oyun içeriği bağlamında görünen sembollere de, yayıncı bunları herhangi bir nefret söylemi veya davranışına vesile etmediği sürece, müsaade ediyoruz.

Hangi söz ve ifadelerin aşağılama olduğuna nasıl karar veriyorsunuz?

Nefret içerikli aşağılama genellikle karşıdaki kişi veya grubu belli özelliklerinden ötürü aşağılama veya karalamaya yönelik söz ve ifadedir. Nefret içerikli aşağılama konusunu değerlendirirken sözün kullanıldığı bağlamı mutlaka hesaba katıyoruz ve bu kullanımın karşı tarafın rızasıyla, bir yüceltme olarak veya belli bir kültürel aidiyeti belirtir tarzda olduğu şüpheye yer bırakmayacak kadar açıksa bunu istisna olarak görüyor ve müsaade ediyoruz. Nefret içerikli aşağılayıcı söz ve ifadelere genel kural olarak ve pek çok farklı dilde yaptırım uyguluyoruz. 

Herhangi bir şikayete konu olmayan tacizlere karşı tutumunuz ne olacak?

Bir taciz olayına ilişkin şikayet alırsak ve bunu destekleyen herhangi bir gösterge (moderatör eylemi, yayında yayıncıdan alınan geri bildirim vb.) var ise faile yaptırım uyguluyoruz. Daha subjektif durumlarda, örneğin karşılıklı atışma veya geyik muhabbeti gibi hallerde, tacize uğrayan kişinin veya moderatörlerinin ortaya koyduklarını dikkate alıyoruz. Bunu yaparken, tacize karşı tutum alma ama aynı zamanda ilgili davranışın iki tarafın da rızası ile gerçekleştiği durumları ayrı tutarak buradaki kullanıcılara gereksiz yaptırım uygulamama amacı güdüyoruz.

Topluluk İlkelerinde yer alan “birinci taraf şikayeti” ne anlama geliyor?

Birinci taraf şikayeti, taciz ve benzeri, kuralları ihlal eden eylemin hedefi veya mağduru olan kişinin yaptığı şikayettir. Eylemin birilerine zarar vermek amacıyla yapılıp yapılmadığı açık değilse, hedef taraftaki kişi veya onun moderatörleri ilgili eylemin bir zarara yol açıp açmadığını belirlememize yardımcı olabilir. 

Bu politikada yer alan kurallar gündelik sosyal kurallardan daha sıkı. Neden?

Twitch olarak, farklı beklenti ve standartlara sahip, dünyanın dört bir yanından topluluklara ev sahipliği yapıyoruz. Amacımız, tüm bu toplulukların ihtiyaçlarını layıkıyla karşılayan politikalar oluşturmaktır. Toplumsal beklentiler dünya çapında ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye büyük değişiklikler gösterebildiği için, Twitch olarak topluluğumuzun tüm üyelerinin beklenti ve ihtiyaçlarına yanıt veren bir denge oluşturacak bir dizi standart geliştirdik. Amacımız yaratıcılığı ya da ifade özgürlüğünü bastırmak değil, fakat Twitch’teki herkesin kendilerinin ve topluluklarının eylemlerinin sorumluluğunu almalarını bekliyoruz. 

Fısıltı yoluyla yapılan cinsel tacizlere karşı politikanız ne olacak?

Fısıltılar, kullanıcılar arasındaki özel iletişimdir, bu nedenle, Fısıltı üzerinden yapılan uygunsuz davranışlara karşı harekete geçmemiz için kullanıcının şikayet etmesi gereklidir. Buna ek olarak, bir kullanıcının diğerlerinin kendisiyle kuracakları iletişimi kontrol etmesine yarayan araçlar da sunuyoruz. Belli birinin mesajlarını görmek istemeyen bir kullanıcı “Yoksay” özelliğini kullanabilir. Ayrıca, “Yabancılardan Fısıltıları Engelle” seçeneği ile tanımadığınız veya herhangi bir ilişkinizin bulunmadığı kişilerin size fısıltı göndermesini engelleyebilirsiniz. Bu konuda ayrıntılı bilgileri yardım makalemizde bulabilirsiniz.

Twitch’in Topluluk İlkelerinde Nefret Davranışı ve Taciz konularına ilişkin güncellemeler yapıldığına göre, bu yeni kuralların Twitch dışında nasıl uygulanacağına ilişkin usullerin de güncellenmesini düşünüyor musunuz?

Hali hazırda kurallarımızın site dışında gerçekleşen davranışlara nasıl uygulanacağı konusunda bir güncelleme üzerinde çalışıyoruz. Bu güncelleme ile, Twitch dışında gerçekleşen kullanıcı davranışlarını nasıl tanımladığımız ve değerlendirdiğimize ilişkin açık ve net bir yaklaşım ortaya koymayı amaçlıyoruz. Güncellemeyi 2021’de tamamlamayacak ve ayrıntıları sizlerle de paylaşacağız.

Yeni politikaya göre “simp”, “incel” ve “virgin” gibi kelimeleri kullanmak her durumda yasak mı? Bu yasak ifadeleri de kapsıyor mu?

Politikamıza göre, “simp”, “incel” ve “virgin” gibi kelimeleri özellikle bir başka bireyin cinsel yaşamına ilişkin olumsuz anlamda kullanmak yasaktır. Bu ve benzeri kelimelerin bahsedilen bağlam dışında tek başlarına kullanımı ise, tekrar tekrar ve bir başkasını taciz edici bir şekilde kullanılmadığı sürece, serbesttir.

Bu kelimeleri çağrıştıran yeni ifadeler onaylanmayacak ve var olanlar şikayet edildiklerinde kullanımdan kaldırılacaktır. İfadeler söz konusu olduğunda daha sıkı bir politika izliyoruz, zira ifadeler Twitch’te her yerde kullanılabiliyor ve dolayısıyla doğurabilecekleri olası zararları önlemek için proaktif tedbirler almaya çalışıyoruz.

Diğer haberlerde
1 Oca 2021

Gönder
8 Ara 2020

Oyun Ödülleri /Twitchgaming'de Yayında: Kazananlar, kaybedenler, tüm heyecan verici işler

Başka yerlerin aksine, Oyun Ödülleri Aralık'ta yayınlanmaya başladığında.....
Oyun Ödülleri /Twitchgaming'de Yayında: Kazananlar, kaybedenler, tüm heyecan verici işler Gönder