2 ต.ค. 2023

โปรแกรมพันธมิตร Plus ให้บริการแล้ว!

อัปเดต - โปรแกรมพันธมิตร Plus จะพร้อมให้บริการในวันที่ 1 ตุลาคม 2023!

ด้วยความพยายามจะทำให้สตรีมเมอร์ผ่านคุณสมบัติเข้าสู่โปรแกรมพันธมิตร Plus และส่วนแบ่งรายได้สุทธิ 70/30 ของโปรแกรมนี้ได้เร็วขึ้น รวมทั้งให้เห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนจากชุมชนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เราจึงยินดีที่จะประกาศว่าการสมัครสมาชิกในระดับ 2 หรือระดับ 3 จะมีผลต่อเกณฑ์การพิจารณารายเดือนมากขึ้น ซึ่งตอนนี้จะวัดเป็นคะแนนพันธมิตร Plus จากเดิมที่การสมัครสมาชิกทุกระดับนับเป็นการสมัครสมาชิก 1 คน ตอนนี้ระดับ 1 จะนับเป็นคะแนนพันธมิตร Plus 1 คะแนน แต่ระดับ 2 จะเท่ากับ 2 คะแนน และระดับ 3 คะคิดเป็นคะแนนพันธมิตร Plus 6 คะแนน การจะมีคุณสมบัติเข้าโปรแกรมพันธมิตร Plus ได้ สตรีมเมอร์ต้องได้คะแนนพันธมิตร Plus ทั้งหมด 350 คะแนนจากการสมัครสมาชิกแบบมีค่าใช้จ่ายประจำแต่ละเดือนเป็นเวลา 3 เดือนติดต่อกัน การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลย้อนหลังไปถึงการสมัครสมาชิกระดับ 2 และระดับ 3 ที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม เพื่อนำไปพิจารณาคุณสมบัติสำหรับการเริ่มต้นโปรแกรมพันธมิตร Plus ในวันที่ 1 ตุลาคม ด้วย

สตรีมเมอร์ที่มีสิทธิ์สามารถดูตัวชี้วัดคุณสมบัติทั้งในอดีตและปัจจุบันได้จากหน้าย่อยสำหรับพันธมิตร Plus ซึ่งเป็นหน้าใหม่ในส่วนรายได้ของครีเอเตอร์แดชบอร์ด นอกจากนี้ เรายังปรับปรุงนโยบายการใช้โปรแกรมในทางที่ผิดด้วย ซึ่งคุณดูได้จากในบทความช่วยเหลือ เรารอต้อนรับคุณเข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตร Plus อยู่นะ!


วันนี้ เราจึงประกาศให้บริการโปรแกรมพันธมิตร Plus อันเป็นโปรแกรมใหม่สำหรับสตรีมเมอร์ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องของสตรีมเมอร์ โปรแกรมสำหรับพันธมิตรโปรแกรมใหม่นี้จะมอบส่วนแบ่ง 70% ของรายได้จากการให้แก่ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์

สตรีมเมอร์ในโปรแกรมพันธมิตรพลัสจะได้รับส่วนแบ่งรายได้ 70/30 ของรายได้จากการสมัครสมาชิกสุทธิ (รายได้จากการสมัครสมาชิกประจำแบบรายเดือนและการซื้อสิทธิ์สมาชิกเป็นของขวัญ) เป็นเวลา 12 เดือน มูลค่าสูงสุด 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ พันธมิตรที่สนใจเข้าร่วมโปรแกรมนี้ต้องมีผู้สมัครสมาชิกประจำแบบชำระเงินอย่างน้อย 350 รายในระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกัน เมื่อทำได้ตามที่กำหนด พันธมิตรจะได้รับการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติเป็นเวลา 12 เดือน แม้ว่าในเดือนใดเดือนหนึ่ง คุณจะมียอดสมาชิกต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในระหว่าง 12 เดือนนั้น

โปรแกรมพันธมิตร Plus จะเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 สตรีมเมอร์ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน จะได้รับการลงทะเบียนร่วมโครงการและมีการแจ้งให้ทราบในเดือนตุลาคม

ความมุ่งมั่นโดยตลอดมาของเราคือการสร้างแรงบันดาลใจ การเติบโต และรักษาสตรีมเมอร์ Twitch ทั่วโลกเอาไว้ เราหวังว่าโปรแกรมใหม่นี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์ความมุ่งมั่นของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคำถามที่พบบ่อยของเรา และหากมีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้งให้เราทราบได้ที่ UserVoice

Mike Minton
ประธานฝ่ายการสร้างรายได้

Laura Lee
ประธานฝ่ายเนื้อหา

In other news
16 ต.ค. 2023

เรื่องราวบน Twitch: เชื่อมต่อกับชุมชนของคุณอยู่เสมอ

เรากำลังนำเรื่องราวมาสู่ Twitch เพื่อช่วยคุณเชื่อมต่อกับชุมชนแม้ว่าคุณจะไม่ได้ถ่ายทอดสดอยู่
เรื่องราวบน Twitch: เชื่อมต่อกับชุมชนของคุณอยู่เสมอ Post
16 ส.ค. 2023

SUBtember กลับมาแล้ว!

วันหยุด Twitch สุดโปรดของคุณมาถึงอีกแล้ว และส่วนลดแสนหอมหวานเหล่านั้นก็เช่นกัน
SUBtember กลับมาแล้ว! Post