Language not available Language not available Language not available

This post is not available in your language. Here are some other options:

En uppdatering till vår community

Jun 24 2020

Vi vill ge en uppdatering rörande våra utredningar av de nyliga påståendena om sexuella övergrepp och trakasserier som involverar Twitch-streamare och vilka åtgärder vi vidtar. Vi granskar varje fall som har uppdagats så snabbt som möjligt, samtidigt som vi iakttar skälig och lämplig aktsamhet när vi bedömer dessa allvarliga påståenden. Vi har prioriterat de allvarligaste fallen och kommer genast att börja utfärda permanenta avstängningar utifrån resultatet av utredningen. I många fall inträffade den påstådda händelsen utanför Twitch och vi behöver mer information för att ta ett beslut. I vissa fall kommer vi att behöva rapportera fallet till de behöriga myndigheterna som har bättre förutsättningar att genomföra en grundligare utredning. Till dem som har trätt fram och vill dela med sig av mer information, och till alla som inte har delat sin upplevelse men vill göra det – ni kan rapportera konfidentiellt via rapportverktygen på varje streamares kanalsida.

Vi är fast beslutna att fortsätta anstränga oss för att göra Twitch till en tryggare miljö med fler verktyg för att bekämpa trakasserier och hat. Vi arbetar på flera håll, bland annat genom att granska våra policyer för hatiskt beteende och trakasserier, bättre detektering av kränkande användarnamn, förbättringar av AutoMod och vår lista med blockerade ord, samt andra projekt vars fokus är att minska trakasserier och hatiskt beteende.

De som har trätt fram har visat prov på otrolig styrka, sårbarhet och mod.  Vi inser att vi inte på egen hand kan ta itu med de genomgripande problem som finns i spel- och andra internetcommunityn, men vi tar vårt ansvar som tjänst för vår community på allvar. Vi kommer fortsätta att utvärdera anklagelser riktade mot personer med koppling till Twitch samt utforska olika sätt för Twitch att samarbeta med andra branschledare i denna viktiga fråga.

In other news