Language not available Language not available Language not available

Det här inlägget är inte tillgängligt på ditt språk. Här är några andra alternativ:

Ett meddelande om säkerhetsrådet från Emmett

May 19 2020

Förra veckan presenterade vi vårt säkerhetsråd – en grupp experter på onlinesäkerhet och Twitch-kreatörer som vi satte ihop för att ge råd om förtroende- och säkerhetsrelaterade problem på Twitch. Sedan dess har vi sett många diskussioner och frågor, liksom viss oro, och jag vill förtydliga och hjälpa alla att förstå hur vi tänker kring rådets roll och vad vi gör härnäst.

Rådets roll är att ge råd, erbjuda perspektiv och delta i diskussioner med våra interna team om arbetet vi gör för att hålla medlemmarna i vår community säkra och friska. Vi gjorde ett medvetet val att rekrytera rådgivare med starka oberoende åsikter och modet att utmana vårt sätt att tänka. Vårt mål är att få många olika synpunkter från helt olika personer inom och utanför Twitch. Eftersom en plats i rådet inte är ett test av ens ideologi eller att man stöttas av Twitch när man har en viss synpunkt så förväntar vi oss att rådets medlemmar ibland kommer att ha väldigt olika synpunkter sinsemellan och jämfört med Twitch-personalen och den officiella Twitch-policyn. Vi inser att det är värdefullt att få höra från många olika röster när man tar fram produkter och policyer för en hel community.

Vi sa i vårt blogginlägg att vi ville att rådet skulle agera rådgivande i många olika saker, från nya policyer till främjandet av hälsosamma streamingvanor, men vi kunde ha varit tydligare om vilka uppgifter rådet inte kommer att vara involverade i. Rådets medlemmar kommer inte att fatta moderatorbeslut eller ha tillgång till information om specifika moderatorfall. De är inte anställda hos Twitch och talar inte för Twitch. Samtidigt som vi värdesätter deras åsikter och rätt att dela med sig av dem är de oberoende aktörer som kommer att ha åsikter som varken delas av Twitch, Twitch-personalen eller ens av andra medlemmar i rådet. Med det sagt så tror vi att olika synpunkter i rådet kommer att göra det och dess rekommendationer starkare och i slutänden vara bättre för vår community.

Alla deltagare bryr sig väldigt mycket om Twitch-communityn och vill hjälpa till att göra det till en bättre plats. Det tar mycket tid och energi från dem och vi är tacksamma för att de hjälper oss att förbättra policyerna på Twitch. Trakasserier riktade mot rådets medlemmar eller mot någon annan på Twitch understryker bara hur viktigt rådet är. Vi tillåter inte mobbning eller trakasserier av något slag och kommer fortsätta att vidta åtgärder mot konton som sysslar med detta.

Kärnan i säkerhetsrådet och i allt vårt arbete på Twitch är en önskan om att främja en säker, inkluderande och kreativ community av passionerade människor. Som i alla communityn kommer det att finnas meningsskiljaktigheter och olika synpunkter, och vi kommer att beakta en rad olika perspektiv i vårt arbete för att hålla medlemmarna i vår community säkra och friska.

- Emmett 

Andra nyheter