Language not available Language not available Language not available

This post is not available in your language. Here are some other options:

Uppdatering om policyn för nakenhet och klädsel

Apr 7 2020

21 april 2020 – uppdatering

För två veckor sedan uppdaterade vi vår policy för nakenhet och klädsel. Vi hörde från er, communityn, att ni har frågor om den nya policyn, och vi ville förtydliga för att hjälpa er förstå riktlinjerna och hur de verkställs bättre. Specifikt har vi förtydligat mer runt nakenhet och sexuellt innehåll i virtuella verkligheter och rollspelande i spel. Det finns två viktiga förtydliganden till policyerna. För det första, gameplay eller visuella modifikationer som inkluderar naket eller sexuellt innehåll, inklusive patchar som tar bort censuren i spel, är förbjudet, även i spel som i övrigt är tillåtna. För det andra, att fokusera sin sändning runt sexuellt innehåll eller nakenhet i spel är inte tillåtet, och användare får inte engagera sig i simulerad sexuell aktivitet eller erotiskt rollspelande i spel (i enlighet med våra riktlinjer för sexuellt laddat innehåll). När man interagerar med nakenhet eller sexuellt innehåll i ett tillåtet spel får man bara tillbringa så lång tid som krävs för att komma vidare i spelet.

Att stötta vår community är vår första prioritet, och vi kommer fortsätta att lyssna på er feedback och göra ändringar som underlättar er upplevelse på Twitch när så behövs.

Ni kan läsa våra reviderade communityriktlinjer i sin helhet här.

7 april, 2020 - Originalinlägget

Våra communityriktlinjer är utformade för att stödja säkra och välkomnande communityn på Twitch. Dessa riktlinjer beskriver vad som är tillåtet på Twitch, vad som förväntas av streamare och tittare, med mera. Vi vill att Twitch ska fortsätta att vara en plats där de som skapar liveinnehåll kan trivas vare sig de streamar när de spelar, reser eller framför musik. Och samtidigt som Twitch har vuxit globalt kring nya typer av innehåll, har även behovet av mer öppenhet om vad som förväntas vuxit. Detta har varit en teaminsats med månader av arbete för att se till att vi gör detta på rätt sätt för vår community. Vi ansåg att det var viktigt att dela detta nu när många nya ansikten kommer till Twitch, så att alla kreatörer har den information de behöver för att skapa sitt innehåll. 

Historiskt sett, och med tanke på de olika situationer och typer av innehåll som finns på Twitch, har vår policy för nakenhet och klädsel fokuserat på sammanhanget. Vi har dock hört från vår community att vår policy inte är tillräckligt tydlig när det gäller vad som är tillåtet att streama och inte, och särskilt att mer information behövs för streamar om till exempel kroppskonst och utomhusaktiviteter. Vi vill vara mer öppna och konsekventa om våra förväntningar, så idag lanserar vi en uppdatering till vår policy om nakenhet och kläder som tar upp detaljerade exempel om vad som är tillåtet och inte. 

Detta är vad du kan förvänta dig från och med idag:  

Standardriktlinjer 

Vi byter från en plaggspecifik policy till en som är baserad på en standardnivå för hur man ska täcka sig, med undantag för vissa situationer. Vi har beskrivit dessa miniminivåer för hur man ska täcka sig för att öka tydligen om vad vi förväntar oss, så att du inte behöver gissa vad som är acceptabelt och inte. 

Vi tillåter inte att streamare är helt eller delvis nakna, inklusive att visa könsorgan eller rumpan. Vi tillåter inte att konturerna av könsorgan visas, även fast könsorganet är täckt. Det är alltid förbjudet att streama minderåriga som är nakna eller delvis nakna, oavsett sammanhang.

För dem som presenterar sig som kvinnor ber vi att ni täcker för era bröstvårtor. Vi tillåter inte att undersidan av bysten visas. Urringning får visas så länge som dessa krav på täckning uppfylls.

För alla streamare gäller att ni måste täcka området som sträcker sig från höfterna till botten av bäckenet och rumpan. 

De områden av kroppen som måste täckas ska täckas med ett ogenomskinligt material – kläder som går att se igenom helt eller delvis räknas inte som täckande material

Augmented reality-avatarer som förmedlar verkliga rörelser till digitala karaktärer omfattas av denna standard, precis som cosplay och andra kostymer – fortsätt läsa för mer information om hur denna policy gäller IRL, utomhus och kroppskonst. 

Vår tidigare policy förlitade sig på en förutsatt delad förståelse för vad som är lämpligt i specifika sammanhang. Genom att upprätta en standard för hur man bör täcka sig är policyn inte lika beroende av en förutsatt enskild definition av vad som är acceptabelt i ett visst sammanhang. Denna nya standard fungerar bättre i globala sammanhang och kommer bidra till att åtgärder vidtas på ett mer konsekvent sätt. 

Undantag vid specifika situationer 

Vi inser att det finns situationer som kräver kläder som är förbjudna enligt våra standardriktlinjer, som vid simning, kroppskonst, konserter och festivaler, så vi har lagt till undantag som hjälper dig vid dessa tillfällen. Förklaringar för vart och ett av de undantag som står härunder finns i den uppdaterade policyn. 

Denna lista är inte komplett och vi kommer att uppdatera den med jämna mellanrum i takt med att communityns behov utvecklas. Om du befinner dig i en situation som inte beskrivs av något av våra undantag och vill att den ska tas med i framtiden kan du skicka e-post till policyfeedback@twitch.tv. Under tiden förväntas du följa de standardriktlinjer som beskrivs ovan.

Utöver de uppdateringar vi gör till vår policy för nakenhet och kläder har vi förtydligat vår policy för sexuellt laddat innehåll. Vi fortsätter att utvärdera kläder och sexuellt innehåll separat och som alltid är sexuellt explicit och laddat innehåll förbjudet på Twitch. För att förtydliga vår hållning ytterligare har vi lagt till konkreta exempel på innehåll som anses vara sexuellt laddat. Vi vill understryka att den här listan inte är komplett, utan syftar till att minimera osäkerheten kring vad vi förväntar oss och tar i beaktande när vår säkerhetsgrupp gör utvärderingar. 

Vårt mål är att skapa policyer som är både omfattande och i högsta möjliga mån relevanta för den otroligt mångfaldiga Twitch-communityn. För att säkerställa att vi tittade på denna policy ur ett helhetsperspektiv och övervägde en mängd olika perspektiv gjorde vi efterforskningar på vi nakenhet och kläder på Twitch med kreatörer som skapar en rad olika typer av innehåll, bland annat spel, musik, kroppskonst och fitness. Vi övervägde denna research, globala kulturella skillnader, rapporter från communityn, och en genomgång av tidigare fall för att uppdatera policyn. Vi kommer att fortsätta lyssna på och lära oss av feedback från er, communityn, när vi överväger framtida ändringar av policyn. Vi är fast beslutna att förbättra livskvaliteten för våra tittare och kreatörer på Twitch och är beredda att göra ändringar för detta ändamål.

Vanliga frågor

Hur påverkar de nya reglerna för AR-avatarer mitt innehåll om jag streamar ett VR-sandlådespel som VRChat?

Vår policy för Augmented Reality-avatarer gäller innehåll där kameror och programvara används för att registrera en persons fysiska likhet och översätta det till ett digitalt överlägg. VRChat kategoriseras som ett spel på Twitch, och VR-modellerna i spelet omfattas inte av vår policy för nakenhet och klädsel. Detta innehåll måste dock fortfarande förhålla sig till vår policy för nakenhet och sexuellt innehåll i inbäddat innehåll och spel , så du kan inte modifiera ditt spel så det innehåller nakenhet, eller göra sexuella element till det primära fokuset för din sändning.

Kommer det att finnas en mellanperiod?

Nej, denna policy träder i kraft omedelbart. 

Vad ska jag göra om jag stängdes av för något som nu är tillåtet? 

I nuläget omvärderar vi inte befintliga, giltiga tillämpningar av äldre versioner av policyn för nakenhet och klädsel. Även om ditt innehåll inte bryter mot den nya policyn så bröt det mot de riktlinjer som fanns på plats när åtgärden vidtogs. 

Gammalt innehåll som bryter mot den nya policyn då?

När det gäller äldre innehåll som bryter mot dessa nya standarder ber vi personerna ifråga att utvärdera sina videor och ta bort innehåll som bryter mot standarderna senast den 1 maj. Om innehållet rapporteras efter detta datum kommer vi att ta bort innehållet, men inga andra åtgärder kommer att vidtas mot kanalen.

Vad ska jag göra om jag hittar gammalt innehåll som bryter mot den nya policyn på någon annans kanal?

Efter den 1 maj kan du rapportera innehållet, så avgör Twitch om det bryter mot de nya riktlinjerna eller inte. Om innehållet tidigare var acceptabelt men bryter mot den nya policyn tar Twitch bort det.

Jag är konstnär och vill göra ett nakenporträtt som inte är tänkt att vara sexuellt. Kan jag streama min nakna målning?

Vi erbjuder ännu inte tittarna de verktyg som behövs för att de ska kunna begränsa sin exponering för nakenhet och vuxeninnehåll, så vi tillåter för närvarande inte nakenhet i utbildningssyfte eller konstnärligt syfte. Såvida inte ditt innehåll matchar något av de angivna undantagen ska du följa standardriktlinjerna för policyn.

Jag har synpunkter på den nya policyn, vad ska jag göra?

Vi samlar in feedback om policyn för nakenhet och kläder, och särskilt om undantag, via e-post på policyfeedback@twitch.tv. Om du är osäker på om din klädsel är acceptabel rekommenderar vi dig att läsa standardriktlinjerna för policyn, som beskriver hur man ska täcka sig.

In other news