24 sty 2024

Aktualizacja niektórych programów wypłat dla streamerów

Streamerzy i społeczności, które budują, są fundamentem Twitcha. Rozumiemy, jak ważną rolę w życiu każdego z Was odgrywają przychody uzyskiwane z transmisji. Naszym celem jest zapewnienie modelu przychodów, który będzie satysfakcjonujący i łatwy do zrozumienia, a jednocześnie zrównoważony w dłuższej perspektywie. 

Mamy dziś trzy ogłoszenia, które dotyczą zmian, jakie wprowadziliśmy w ciągu ostatniego roku. Zmiany te mają na celu stworzenie długoterminowych, przejrzystych ram wynagradzania streamerów, które nagradzają i zachęcają twórców prowadzących transmisje na żywo:

  1. Rozszerzenie programu Partner Plus w celu zapewnienia większej liczbie streamerów dostępu do zwiększonych udziałów w przychodach netto z subskrypcji płatnych i w prezencie. 
  2. Usunięcie limitu 100 tys. USD dla korzystających z udziału 70/30 w przychodach netto.
  3. Zmiana modelu wypłat za subskrypcje Prime Gaming na stałą stawkę dla każdego kraju.

Rozszerzenie programu Partner Plus

W październiku 2023 r. uruchomiliśmy program Partner Plus, aby zapewnić streamerom większy udział w przychodach netto z subskrypcji płatnych i w prezencie na podstawie jasnych i obiektywnych kryteriów. Tysiące streamerów zakwalifikowało się już do programu Partner Plus, a od 1 maja rozszerzymy go na trzy sposoby:

  1. Dodajemy nowy poziom do programu, aby rozszerzyć korzyści na większą grupę streamerów. Streamerzy, którzy utrzymają co najmniej 100 punktów Plus przez trzy kolejne miesiące, zakwalifikują się do udziału 60/40 w przychodach netto z subskrypcji płatnych i w prezencie na swoich kanałach.
  2. Zmniejszamy próg punktów Plus dla udziału 70/30 w przychodach netto z 350 do 300. 
  3. Umożliwiamy Towarzyszom kwalifikację. W momencie uruchomienia programu Partner Plus próg ustalono na 350 punktów. Miało sens, aby program był przeznaczony tylko dla Partnerów, ponieważ niemal każdy kwalifikujący się streamer był Partnerem. Dzięki niższym progom zakwalifikować może się więcej Towarzyszy – zasługują przecież na nagrodę za wsparcie społeczności. 

Oznacza to, że będziemy musieli również zmienić nazwę programu. Dlatego „program Partner Plus” będzie znany jako „program Plus”, gdy zmiany wejdą w życie w maju.​​​​​​

Poziom programu Partner PlusUdział w przychodachPróg
Poziom 1 60/40100 punktów Plus 
Poziom 270/30300 punktów Plus
Subskrypcje poziomu 1 = 1 punkt, subskrypcje poziomu 2 = 2 punkty, subskrypcje poziomu 3 = 6 punktów

W sumie rozszerzenie to pozwoli trzykrotnie większej liczbie streamerów uzyskać udział w przychodach netto w wysokości premium. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Plus, zajrzyj na stronę pomocy.

Usunięcie limitu 100 tys. USD

Ze skutkiem natychmiastowym znosimy limit przychodów netto w wysokości 100 tys. USD dla udziału 70/30 w przychodach dla wszystkich streamerów, w tym tych uczestniczących w programie Partner Plus. Do tej pory po osiągnięciu 100 tys. USD rocznego przychodu netto z subskrypcji udział w przychodach powracał z 70% do standardowej stawki 50%. Otrzymaliśmy wyraźną opinię, że limit 100 tys. USD ograniczał zarobki i możliwości rozwoju streamerów, których dotyczył, a także miał działanie zniechęcające. Zmiana ta wchodzi w życie dzisiaj.

Zmiany w modelu wypłat za subskrypcje Prime Gaming

Od 2016 roku użytkownicy Twitcha, którzy są również członkami Amazon Prime, otrzymują miesięczny token, który mogą wymienić na subskrypcję ulubionych kanałów na Twitchu. Program rozwinął się, a miesięczna korzyść w postaci bonów na subskrypcję jest teraz częścią większego bonusu w Prime Gaming, który obejmuje również darmowe gry. Te bony Prime Gaming były dodatkowym źródłem przychodów dla wielu streamerów na Twitchu i dały widzom szansę na korzystanie z korzyści subskrypcji na Twitchu bez konieczności wydawania dodatkowych pieniędzy. Prime Gaming jest naszym bliskim partnerem i widzi ogromną wartość w dalszym wspieraniu streamerów ma Twitchu w ramach tego programu.

Na początku zdecydowaliśmy, że wypłaty z subskrypcji Prime Gaming będą takie same jak wypłaty z płatnych subskrypcji. Aby kontynuować zapewnianie korzyści w zrównoważony sposób, przechodzimy na model stałej stawki za subskrypcje Prime Gaming w oparciu o kraj subskrybującego. Przejście na model stałych stawek za subskrypcje Prime Gaming nastąpi 3 czerwca 2024 r., a stawki można znaleźć tutaj. Planujemy publikować co roku zaktualizowane stawki, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

Zmiana ta nie będzie miała większego wpływu na przychody większości streamerów. Choć każdy spadek może być rozczarowujący, różnica między tym, co streamerzy otrzymują dziś za subskrypcję Prime Gaming, a tym, co otrzymają po zmianie na stałe stawki, wynosi mniej niż 5% w zdecydowanej większości krajów. Dla jasności: różnica ta dotyczy tylko subskrypcji Prime Gaming, które stanowią jedynie część ogólnych przychodów streamerów. Streamerzy, na których zmiana będzie miała prawdopodobnie największy wpływ, to ci, którzy otrzymują 70% udziału w przychodach netto z subskrypcji Prime Gaming w oparciu o stare warunki umowy. W przypadku niektórych z tych streamerów wyeliminowanie limitu 100 tys. USD zrównoważy tę zmianę, ale nie będzie to dotyczyło wszystkich streamerów. Wierzymy, że jest to właściwa konstrukcja programu na przyszłość i wprowadzamy zmianę, aby miesięczna subskrypcja Twitcha dostępna dla członków Prime była długoterminową, zrównoważoną korzyścią dla społeczności Twitcha.

Podsumowanie

Każdego miesiąca ponad milion streamerów zarabia na Twitchu. Dla niektórych pieniądze zarobione na Twitchu mają drugorzędne znaczenie, ponieważ używają Twitcha przede wszystkim do budowania społeczności poprzez transmisje na żywo. Jednak dla wielu streamerów bycie twórcą jest ścieżką zawodową. Wielu kolejnych marzy o zostaniu streamerami. Choć streamerzy zarabiają pieniądze z wielu źródeł, dochód uzyskiwany bezpośrednio z Twitcha jest znaczącą częścią finansowania ich życia. Długoterminowy sukces Twitcha zależy od naszej zdolności do pomagania tym twórcom w utrzymaniu kariery przez długi czas. Nasi twórcy są zależni od Twitcha, dlatego jednocześnie musimy zadbać, aby struktura udziału w przychodach pozwalała nam utrzymać biznes i pozostać rynku za 50 lat.

Zmiany, które dziś ogłaszamy, mają na celu stworzenie przejrzystego podziału przychodów, co może z kolei zapewnić przewidywalność karier streamerów. Wiem, że ten post opisuje szereg zmian, z których niektóre są złożone, i z pewnością wszyscy macie pytania. Dzisiaj, 24 stycznia, o godzinie 10:30 czasu pacyficznego, poprowadzę transmisję na kanale /Twitch. Odpowiem na Wasze pytania i przedstawię nieco więcej wyjaśnień. Jak zawsze cieszymy się z waszych opinii i będziemy nadal dążyć do tego, by Twitch był najlepszym miejscem do tworzenia treści na żywo.

  • Dan Clancy

Prezes

W innych wiadomościach
11 kwi 2024

Razem z okazji Dnia Moderatora

Zapewniają bezpieczeństwo naszym społecznościom. Są przyjaźni, lecz bezwzględnie przestrzegają zasad.
Razem z okazji Dnia Moderatora Opublikuj
8 sty 2024

Przedstawiamy wersję beta ulepszonego transmitowania

Nawiązaliśmy współpracę z firmami NVIDIA i OBS, aby dodać ulepszone transmitowanie do OBS. Ulepszone transmitowanie zapewnia dwie kluczowe funkcje: wiele kodowań i automatyczną konfigurację.
Przedstawiamy wersję beta ulepszonego transmitowania Opublikuj