Language not available Language not available Language not available

This post is not available in your language. Here are some other options:

Przedstawiamy nasze nowe zasady dotyczące nienawistnego zachowania i napastowania.

Dec 9 2020

Aktualizacja 16.12.2020 r.

Każdego dnia miliony ludzi spotykają się na Twitchu, aby dzielić się swoją pasją i umiejętnościami, wspierać swoich ulubionych streamerów i łączyć się ze znajomymi. Społeczności na Twitchu są zróżnicowane i szybko się rozwijają, reprezentując prawie każde zainteresowanie, czy pochodzenie i niemal wszystkie języki z całego świata. W miarę naszej ewolucji konieczne jest ponowne przeglądanie i aktualizowanie ustalonych zasad, aby upewnić się, że wszyscy streamerzy i wszystkie społeczności mogą razem bezpiecznie tworzyć na Twitchu.

Dziś przedstawiamy zaktualizowane zasady dotyczące nienawistnego zachowania i napastowania. Zaczną one obowiązywać 22 stycznia 2021 roku. Zawartość utworzona 22 stycznia lub później będzie oceniana w oparciu o nowe wytyczne. 

Te zmiany mają na celu lepsze chronienie społeczności, a nie jej karanie, dlatego udostępniamy je, zanim zaktualizowane zasady wejdą w życie, aby zapewnić Wam wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się z tym, co się zmienia. W tym okresie wprowadzającym nasz zespół ds. bezpieczeństwa będzie nadal moderować zawartość, korzystając z dotychczasowych wytycznych. Rozumiemy, że każda zmiana zasad wymaga poświęcenia czasu na przeczytanie nowej wykładni i rozważenie, jak może ona wpłynąć na Wasze zachowanie. Jesteśmy wdzięczni za to, że nas wspieracie, gdy pracujemy razem, aby Twitch był bezpieczniejszy dla wszystkich.

Dlaczego teraz

Wiemy, że wiele osób na Twitchu — zwłaszcza kobiety, członkowie społeczności LGBTQIA +, czarni, przedstawiciele ludności rdzennej i osoby kolorowe — niestety nadal doświadcza nieproporcjonalnej ilości napastowania i znieważania w Internecie, w tym w naszych usługach. Jest to nie tylko rażąco niedopuszczalne, ale także podkopuje społeczność, którą budujemy na Twitchu, i zagraża długoterminowej sensowności streamowania jako kariery dla każdego, kto chce ją rozwijać.

Jesteśmy niesamowicie dumni z naszych twórców, którzy codziennie pojawiają się, aby tworzyć świetną zawartość i budować przyjazną przestrzeń dla swoich społeczności. Podleganie napastowaniu ze względu na rasę, płeć lub jakąkolwiek inną chronioną cechę jest niedopuszczalne i nie ma dla niego miejsca na Twitchu.

Opracowaliśmy nowe zasady, aby zająć jaśniejsze i bardziej konsekwentne stanowisko wobec nienawiści i napastowania oraz aby dać Wam lepszy wgląd w to, co jest, a co nie jest akceptowane na Twitchu. Nienawistne zachowanie i napastowanie zawsze były zabronione, ale dodaliśmy więcej szczegółów precyzujących zachowania należące do tych kategorii. Dodaliśmy również konkretne przykłady, które pomogą Wam dowiedzieć się, w jaki sposób zasady te są stosowane w praktyce.

Zasady te są zwieńczeniem wielomiesięcznego procesu obejmującego szeroko zakrojone badania prowadzone w naszej społeczności i konsultacje z ekspertami branżowymi z różnych dziedzin, a także z naszą komisją ds. bezpieczeństwa. Skoncentrowaliśmy się również w dużej mierze na przejrzeniu wcześniejszych przypadków w celu zidentyfikowania przypadków skrajnych i kwestii, które wymagają wyjaśnienia. Zrozumienie, jak w przeszłości egzekwowaliśmy te zasady, pomogło nam rozwiązać typowe problemy i zwiększyć spójność ich egzekwowania.

Co nowego w zasadach

Dla upewnienia się, że przedstawimy odpowiednie informacje, podzieliliśmy te zasady na trzy sekcje: Napastowanie, Nienawistne zachowanie i Molestowanie seksualne. Omówimy kluczowe wnioski z każdej z nich.

Słowa i czyny mają znaczenie i wywołują wpływ, nawet jeśli Waszym zamiarem nie było wyrządzenie krzywdy lub szkody. Nawet jeśli cel Waszego zachowania lub komentarzy nie czuje się nimi urażony, inni członkowie społeczności mogą mimo to czuć się nimi dotknięci. Zgodnie z nowymi zasadami nasz zespół ds. bezpieczeństwa przyjrzy się treści stwierdzeń lub działań, aby określić, czy dane zachowanie jest obraźliwe i narusza nasze wytyczne, zamiast polegać wyłącznie na domniemanym zamiarze.

W związku z tym nasza ocena niektórych kwestii, w tym niektórych rodzajów napastowania, może opierać się na wskazaniach, że dane zachowanie jest niepożądane, w tym na wykluczeniu czasowym z kanału, zbanowaniu lub zgłoszeniach od użytkownika będącego celem napastowania lub od zespołu moderatorów. Zapewni nam to niezbędny kontekst, dzięki któremu zyskamy pewność, że nie będziemy karać ludzi za dobroduszne lub niewinne przekomarzanie się, które jest akceptowane w niektórych społecznościach. W każdym razie, podejmując decyzję, będziemy nadal rozważać zarówno punkt widzenia osoby dokonującej zgłoszenia, jak i ocenianą zawartość. Spodziewamy się, że zmiany te poprawią ogólną spójność egzekwowania zasad, ponieważ zmniejszają subiektywność w procesie przeglądania danej sprawy.

Napastowanie

Napastowanie obejmuje ukierunkowane ataki poprzez zwracające uwagę zachowania, które mają na celu zakłócenie, zaszkodzenie lub przejęcie społeczności lub streamu. Ludzie doświadczają napastowania na wiele sposobów, w tym ataków osobistych, zachęcania do wyrządzania krzywdy fizycznej i złośliwych działań zorganizowanych. Nie zezwalamy na napastowanie na Twitchu i podejmiemy działania w celu usunięcia ich z naszej usługi. Chcemy umożliwić użytkownikom swobodne wyrażanie siebie w kontaktach ze znajomymi i społecznościami bez obawy, że te interakcje mogą zostać błędnie zidentyfikowane jako napastowanie. Jeśli uważasz, że zachowanie przekracza granicę nadużycia, zachęcamy do skorzystania z naszej funkcji zgłaszania lub podjęcia działań na poziomie kanału w celu wskazania, że to zachowanie jest niepożądane. Dzięki temu będziemy mieli kontekst potrzebny do podjęcia odpowiednich działań. Wasze zgłoszenia traktujemy poważnie, a każde zgłoszenie jest wysyłane do członka naszego zespołu ds. bezpieczeństwa w celu jego przejrzenia.

Poza tym dzięki kilku zmianom w niniejszych zaktualizowanych zasadach niektóre aspekty naszych dotychczasowych zasad są jaśniejsze i wyrażone w sposób wyraźniejszy. Na przykład wyraźnie zabronione są następujące zachowania:

Więcej przykładów znajdziecie, przeglądając wytyczne dotyczące społeczności i nasz artykuł Dowiedz się więcej na temat napastowania.

Nienawistne zachowanie

Napastowanie staje się nienawistnym zachowaniem, gdy atak opiera się na cechach tożsamości. Za cechy chronione uważamy następujące atrybuty oparte na tożsamości: rasa, pochodzenie etniczne, kolor skóry, kasta, narodowość, status imigranta, wyznanie, płeć, tożsamość płciowa, orientacja seksualna, niepełnosprawność, poważny stan zdrowia i status weterana. Dodaliśmy do tej listy kastę, kolor skóry i status imigranta, aby mieć pewność, że rozwijamy się wraz z naszą globalną społecznością i zapewniamy wystarczającą ochronę grupom niedostatecznie reprezentowanym.

Zawarliśmy więcej szczegółów, abyście mogli lepiej zrozumieć, które zachowania przekraczają granicę dopuszczalności. Na przykład mowa i symbole nienawiści zawsze były zabronione. Dodaliśmy wyraźną wykładnię zakazującą nienawistnych grup, członkostwa w nienawistnych grupach i rozpowszechniania propagandy nienawistnych grup. Wyraźnie zabroniliśmy również stosowania charakteryzacji i symboliki utrwalających stereotypy osób o skórze w kolorze czarnym/brązowym/żółtym/czerwonym, chyba że są one używane w ewidentnie edukacyjnym kontekście. Ponownie zakaz ten nie jest nowy, ale dzięki nowym wytycznym standard ten będzie jaśniejszy dla wszystkich. Więcej przykładów zabronionych zachowań znajdziecie w naszym artykule Dowiedz się więcej na temat nienawistnego zachowania.

 Należy również zwrócić uwagę na następujące zmiany: 

Molestowanie seksualne

Chociaż molestowanie seksualne było zawsze zabronione na Twitchu, słyszeliśmy od naszej społeczności, że nasze wytyczne nie uwzględniają w wystarczającym stopniu zachowań o charakterze molestowania seksualnego. W niniejszej aktualizacji wyodrębniliśmy molestowanie seksualne jako osobną kategorię i wprowadziliśmy znacznie niższą tolerancję dla uprzedmiotawiania lub napastowania.

Istotne zmiany obejmują:

To kolejny krok w kierunku realizacji naszej wizji bezpieczeństwa na Twitchu. Zdajemy sobie sprawę, że wciąż mamy dużo do zrobienia i zobowiązujemy się do zainwestowania niezbędnego czasu i zasobów, aby to wykonać należycie. Chcielibyśmy również podziękować Wam, naszej społeczności, za przyłączenie się do nas w tym wspólnym dążeniu do ulepszania Twitcha i przekazywania nam opinii.

Jak dowiedzieć się więcej

Chcemy przekazać Wam wszystkie potrzebne informacje i dać możliwość zadania pytań, zanim wprowadzimy nowe zasady 22 stycznia. Przygotowaliśmy więc trzy sesje na żywo, podczas których przedstawimy Wam zmiany i wyjaśnimy, co oznaczają one dla Was. Odpowiemy też na pytania. Dla osób, które nie będą mogły wziąć udziału w wydarzeniu na żywo, dostępne będą VOD. 

11 grudnia, szkółka streamerów: analiza zasad

10:00 czasu pacyficznego na kanale /CreatorCamp

Mimo nazwy „Szkółka streamerów”, zaproszona jest cała Społeczność! Dołącz do naszej dyskusji na żywo na temat kluczowych zmian w zasadach. Ponadto będziemy odpowiadać na pytania zadawane na czacie.

16 grudnia, Town Hall: omówienie zasad oraz ich egzekwowania

10:00 czasu pacyficznego na kanale /twitch

Będziemy dyskutować o bezpieczeństwie na Twitchu, naszych celach związanych z nowymi zasadami, a także odpowiadać na pytania zadawane na czacie.

20 stycznia, szkółka streamerów: omówienie pytań od wprowadzenia

12:00 czasu pacyficznego na kanale /CreatorCamp

Wrócimy do Szkółki streamerów w celu przejrzenia pytań najczęściej zadawanych od ogłoszenia nowych zasad. Umożliwimy zadanie ostatnich pytań przed wprowadzeniem w życie tych zasad.

Zapoznaj się z pełnymi zasadami dotyczącymi języka tutaj.

Częste pytania:

Nowe zasady podchodzą bardziej rygorystycznie do niektórych kwestii. Czy wprowadzacie coraz surowsze kary za naruszenia nowego regulaminu?

Choć stanowczo odnosimy się do zachowań, które nie zostały bezpośrednio ujęte w poprzednich zasadach, ta wersja wytycznych jest bardziej szczegółowa, a sposoby jej egzekwowania dostosowane do powagi działania lub języka. W związku z tym zachowania, które są stosunkowo mało dotkliwe, lub język, który można uznać za potoczny, otrzymają ostrzeżenia lub łagodniejsze zawieszenia, a bardziej złośliwe i jawnie szkodliwe działania i wypowiedzi będą karane surowiej. Za najpoważniejsze naruszenia nakładane będzie bezterminowe zawieszenie już za pierwszym razem. Spodziewamy się, że kary wynikające z tej wersji zasad będą rosły razem ze stopniem powagi naruszenia.

Czy będziecie wysyłać ostrzeżenia przed wprowadzeniem nowych zasad w życie?

Nasz zespół ds. bezpieczeństwa będzie w dalszym ciągu sprawdzał zgłoszenia na podstawie istniejących zasad i stosował wynikające z nich środki do 22 stycznia. W tym czasie nie będziemy wysyłać ostrzeżeń wynikających z nowych zasad, dlatego tak ważne jest dokładne zapoznanie się ze wszystkimi przekazanymi materiałami. Jeśli macie pytania na temat nowych zasad, polecamy dołączenie do jednej z naszych sesji na żywo. Odpowiemy tam na pytania. Do 22 stycznia będziemy też co jakiś czas aktualizować posty na blogu i dodawać do nich pytania od społeczności. 

Dlaczego opóźniacie wprowadzenie? Czy nie jest to przyzwoleniem na złe zachowania w międzyczasie?

Nasze istniejące wytyczne dotyczące społeczności obejmują już wiele powszechnych rodzajów zachowań nieakceptowanych na Twitchu. Wprowadzamy aktualizacje, aby poprawić bezpieczeństwo społeczności, a nie rozdawać więcej kar. Z racji tego, że w aktualizacji zasad znajduje się mnóstwo nowych szczegółów, uznaliśmy, że musimy dać społeczności czas na ich przeczytanie i przetworzenie, a także na zadanie pytań. Ten dodatkowy czas pozwoli nam omówić wszystkie wątpliwości i zapobiec wystąpieniu problemów wśród twórców i ich społeczności. W międzyczasie nasi specjaliści ds. bezpieczeństwa będą stosowali się do istniejących zasad i na ich podstawie usuwali nienawistne i nękające treści oraz zachowania z Twitcha. 

W jaki sposób nowe zasady wpłyną na stare materiały? 

Zaktualizowane zasady będą dotyczyły wyłącznie materiałów utworzonych po 22 stycznia 2021 roku. Pomyłki się zdarzają, więc jeśli otrzymasz ostrzeżenie za starsze materiały, które były dozwolone na postawie obowiązujących wtedy zasad, zachęcamy do odwołania się. Członek zespołu ds bezpieczeństwa zweryfikuje sprawę. 

Jak decydujecie o długości zawieszenia?

Choć nie upubliczniamy konkretnych reguł egzekwowania zasad, są one oparte na kilku czynnikach, takich jak waga i powtarzalność naruszenia, a także historia naruszeń danego użytkownika. Kary mogą obejmować ostrzeżenie i tymczasowe zawieszenie na czas od 24 godzin do 30 dni. W najpoważniejszych przypadkach nakładamy zawieszenie na czas nieokreślony przy pierwszym naruszeniu. Może się tak również zdarzyć na skutek wielokrotnych naruszeń.

Co macie na myśli, mówiąc, że będziecie dopuszczać stosowanie niektórych słów lub wyrażeń, które mogłyby naruszać zasady przeciwko nienawistnym obelgom? Jak określacie słowa trafiające do tej kategorii?

Zdajemy sobie sprawę, że niektóre obelgi zmieniły znaczenie lub są używane kolokwialnie, aby wskazać przynależność do określonych grup lub społeczności. Są one zwykle powiązane z tożsamością, a naszym zdaniem Twitch nie decyduje (i nie powinien decydować) o czyjejś tożsamości. Po konsultacji z wieloma specjalistami od różnorodności i równości postanowiliśmy zezwolić na stosowanie określeń, które w niektórych sytuacjach mogą być odbierane jako obelgi, aby nie separować społeczności na Twitchu i nie ograniczać swobody ich wypowiedzi. Wciąż jednak zabraniamy stosowania obelg w sposób jednoznacznie nienawistny lub ukierunkowany. Nie jest to doskonałe rozwiązanie, ale naszym zdaniem sprawia, że Twitch jest naprawdę równy dla wszystkich. 

Jak określacie, czy coś jest symbolem nienawiści?

Symbole nienawiści definiujemy jako wzory, oznaczenia i gesty używane powszechnie do przekazywania nienawistnych ideologii lub oczerniania innych na podstawie chronionych cech. Są to na przykład symbole partii nazistowskiej, grup walczących o supremację białych oraz innych nienawistnych stowarzyszeń. Przy ocenie, czy symbol narusza wytyczne dotyczące społeczności, bierzemy pod uwagę kontekst, w jakim występuje. Zezwalamy na stosowanie i omawianie powyższych symboli w celach edukacyjnych lub w grach historycznych, jednak kontekst ten musi być wyraźny. Oprócz tego symbole pojawiające się w kontekście zawartości stworzonej przez producenta gry nie będą powodowały nałożenia kary, o ile streamer nie będzie wykorzystywał ich do nienawistnych zachowań.

Jak określacie, czy coś jest obelgą?

Nienawistna obelga to język, który zwykle poniża i oczernia kogoś na podstawie chronionych cech. Podczas oceny nienawistnych obelg bierzemy pod uwagę kontekst wypowiedzi i robimy wyjątki w przypadku słów i wyrażeń wzmacniających lub określających przynależność do grupy. Kontekst ten musi być jasny. Poza tymi sytuacjami zakazujemy stosowania obelg w wielu językach. 

Jakie działania podejmiecie przeciwko nękaniu, jeśli użytkownik nie prześle zgłoszenia?

Jeśli otrzymamy zgłoszenie, że użytkownik jest ofiarą nękania, i będziemy mieli na to jakiekolwiek dowody (działania moderatora, informacje od twórcy w trakcie transmisji), podejmiemy działania. W bardziej subiektywnej sytuacji, na przykład w żartobliwej rywalizacji lub przepychankach słownych, będziemy polegać na sygnałach od osoby pokrzywdzonej lub moderatorów. Dzięki temu będziemy mogli podjąć odpowiednie działania i uniknąć karania użytkowników, jeśli taki rodzaj zachowania nie sprawia problemów.

Co oznaczają „własne zgłoszenia” w wytycznych dotyczących społeczności?

Własne zgłoszenia to te, które są przesyłane przez ofiarę krzywdzących lub obraźliwych zachowań. Jeśli krzywdząca intencja zachowania nie jest jasna, zgłoszenie od osoby dotkniętej lub od jednego z moderatorów może pomóc nam w ustaleniu, czy zachowanie jest niepożądane. 

Dlaczego te zasady są bardziej surowe niż normy przyjęte w społeczeństwie?

Twitch to centrum społeczności z całego świata. Każda z nich ma inne oczekiwania i standardy. Naszym celem jest stworzenie zasad, które w równym stopniu spełniają potrzeby wszystkich tych społeczności. Oczekiwania są różne na całym świecie, dlatego stworzyliśmy na Twitchu standardy, które mają zapewnić równowagę pomiędzy spełnianiem oczekiwań a realizacją potrzeb wszystkich członków naszej społeczności. Naszym celem nie jest tłumienie kreatywności lub ograniczanie swobody wyrazu, jednak chcemy, aby każdy na Twitchu ponosił odpowiedzialność za siebie i swoje społeczności. 

Jak egzekwować zasady przeciwko nękaniu seksualnemu w szeptach?

Szepty to prywatne rozmowy między użytkownikami, dlatego w ich przypadku nasze działania zależą od zgłoszenia nieodpowiednich zachowań przez uczestników konwersacji. Zapewniamy kilka narzędzi, które mogą pomóc użytkownikom w kontrolowaniu sposobu, w jaki inni użytkownicy kontaktują się z nimi. Wszyscy mogą skorzystać z funkcji „Ignoruj”, aby przestać widzieć wiadomości od określonej osoby. Użytkownicy mogą też blokować szepty od nieznajomych, aby żadna obca osoba nie mogła napisać do nich wiadomości. Więcej informacji można znaleźć w naszym artykule pomocy.

Skoro Twitch zaktualizował wytyczne dotyczące społeczności związane z nękaniem i nienawistnymi zachowaniami, czy istnieją plany zmiany wpływu tych zasad na zachowanie poza Twitchem?

Pracujemy obecnie nad dużą aktualizacją zasad obowiązujących poza usługami, aby zapewnić przejrzystość w kwestii weryfikowania zachowań użytkowników poza Twitchem. Więcej informacji na ten temat podamy, gdy zmiana zostanie ukończona w 2021 roku.

Czy nowe zasady zabraniają używania określeń związanych z aktywnością seksualną (np. „dziewica” lub „prawiczek”)? Czy dotyczy to również emotek?

Nasze zasady zabraniają stosowania takich określeń, jeśli służą one do negatywnego przedstawienia praktyk seksualnych jakiejś osoby. Używanie ich samodzielnie nie będzie prowadziło do nakładania kar, ale podejmiemy działania, jeśli będą używane wielokrotnie w dokuczliwy sposób.

Odrzucamy emotki związane z tymi wyrażeniami i usuwamy je, jeśli zostaną zgłoszone. Wprowadziliśmy surowsze zasady dotyczące emotek ponieważ mogą one być używane na całym Twitchu. W związku z tym podejmujemy aktywne działania, aby zminimalizować potencjalną krzywdę.

In other news